Zoeken in deze site

Inleiding - Optimalisatie van het dwarsprofiel

De plaats van de dijkverzwaring

Inleiding

Bij verbetering van bestaande dijken is een strikt technisch-economische optimalisatie vaak niet mogelijk. Er zal namelijk vaak naar worden gestreefd zoveel mogelijk het oude, goed gezette dijklichaam in tact te laten en als geheel in de nieuwe constructie op te nemen. In figuur 6.6.1 zijn voorbeelden getoond van de mogelijkheden om te verzwaren:

  • Binnendijks (§ 6.6.2),
  • Een dijk over een dijk, (§ 6.6.3) en
  • Buitendijks (§ 6.6.4).

Figuur 6.6.1 Varianten dijkverzwaring

Bron

Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (P-DWW-2001-045)

Hoofdstuk
Optimalisatie van het dwarsprofiel
Auteur
Asperen L. van, E.O.F. Calle, J.R. Deutekom, E. van Hijum, G.J.C.M Hoffmans, R.H.J. Kremer, B.A.N. Koehorst, M.T. van der Meer, J. Niemeijer, M.A. Van
Organisatie auteur
Fugro Ingenieursbureau B.V., Arcadis Heidemij Advies B.V., Grontmij, Ingenieursbureau Amsterdam en Infram.
Opdrachtgever
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Verschijningsdatum
Juni 2011
PDF

Over versie 1.0: 29 juni 2018

Tekst is letterlijk overgenomen uit brondocument.